Zarząd

Prezes Zarządu

Kamil Lejkowski

Tel. +48 792 369 250

Mail: poczta@fundacjaopl.pl

Fundacja Ochrona Polskich Lasów
83-333 Garcz, ul. Widokowa 2

Nr konta: Bank BOŚ 60 1540 1098 2059 0001 7519 0001