Projekty

 

3 x D

DomDzieckoDrzewo

Powiedzenie polskie mówi o tym, że każdy prawdziwy mężczyzna powinien wybudować dom, spłodzić syna i zasadzić drzewo, my tzn. Fundacja Ochrona Polskich Lasów sądzimy, że każdy osobnik płci męskiej winien mieć dziecko.

Cele naszej fundacji zostały określone w statucie, który jest dostępny w zakładce o tym tytule. Do nich będziemy zaliczać promocję wszelkiej działalności z zakresu ochrony lasów, zwierząt i wód.

Naszym priorytetem będzie jednak nasadzanie drzew, tworzenie lasów. Chcielibyśmy, aby nasz las był lasem narodowym powstałym ze składek obywateli i przedsiębiorców naszego kraju.

Mężczyzna kojarzy się z siłą, opiekuńczością nad płcią niesłusznie uznawaną za słabszą. Stąd sugestia powstania lasu silnego, czyli z przewagą drzew znanych jako symbol siły i długowieczności, lasu z dominacją dębów i buków.

Wiele organizacji ekologicznych nawołuje nas do zmniejszenia zanieczyszczenia ziemi powodowanego wykorzystaniem różnego rodzaju plastyku. Niestety jego neutralizacja trwa wiele lat, powoduje zaśmiecenie kuli ziemskiej. Recykling tego surowca jest niedoskonały. Osoby związane z ekologią sugerują zmianę przyzwyczajeń i proponują opakowania szklane, drewniane, papierowe oraz z materiałów bio, które łatwo ulegają samozniszczeniu.

Bardzo duża część opakowań zrobiona jest z drzewa, papier również wykonujemy z drzewa. Niestety z roku na rok lasów, płuc ziemi jest coraz mniej. Las dostarcza nam tlenu niezbędnego do życia wszystkich istot żywych, las dostarcza nam surowca do produkcji książek, czasopism, papieru do pakowania zakupów oraz materiałów do wykonywania mebli oraz różnego rodzaju opakowań. Jak zatem zagwarantować naszym dzieciom
a w szczególności wnukom, zabezpieczenie ich potrzeb w ten już dziś luksusowy towar?
Jedynym wyjściem jest zalesianie wszystkich nieużytków, gleb o słabszej kondycji i jakości. Drzewa nie są roślinami, które po rocznym okresie wegetacji można wykorzystać do naszych celów. Dąb kończy swój cykl wzrostowy
w wieku ok. 120 - 200 lat, dojrzałość rębną osiąga dopiero w wieku 120 lat, a żyje przeciętnie 600 – 1 000 lat.

Idea zagwarantowania naszym wnukom czystego tlenu i surowca do wymienionych powyżej potrzeb, jest głównym celem naszej fundacji. Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszego pięknego kraju o pomoc w zakupie i zalesieniu jak największej powierzchni ziem leżących odłogiem. Każda złotówka przeznaczona na ten cel, to mała sadzonka, która za kilkanaście lat będzie produkować tlen niezbędny do życia naszych przyszłych pokoleń.

Nasze konto:

Bank BOŚ 60 1540 1098 2059 0001 7519 0001

Fundacja Ochrona Polskich Lasów
83-333 Garcz, ul. Widokowa 2

Nr konta: Bank BOŚ 60 1540 1098 2059 0001 7519 0001