Partnerstwo

Partnerstwo

13 maja br. w miejscowości Łupawsko doszło do spotkania przedstawicieli trzech organizacji:

 • Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych
 • Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierza Bytowskie” i
 • Fundacji Ochrona Polskich Lasów.

PZZL reprezentował Prezes Związku Pan Władysław Pędziwiatr, RLGD Panowie Władysław Pędziwiatr i Tomasz Krauze, FOPL Franciszek Krynojewski.

W trakcie spotkania starano się znaleźć pokrewieństwo w realizacji swych założeń statutowych. Do najważniejszych zbieżnych celów należy zaliczyć:

 1. Wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony lasów, zwierzyny leśnej, ziemi, powietrza i wód.
 2. Działania na rzecz wzrostu lesistości w Polsce poprzez zalesianie nieużytków.
 3. Współpracy zrzeszeń leśnych z organami władzy publicznej oraz podmiotami prywatnymi w kraju i za granicą.
 4. Promocję zdrowej żywności w szczególności w zakresie konsumpcji ryb.
 5. Promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego.
 6. Promocję i rozwój turystyki, w tym agroturystyki.
 7. Promocję i wspomagania nauki, edukacji i wychowania.
 8. Współuczestniczenie w rozwiązywaniu prawnych problemów związanych z ochroną przyrody.
 9. Współpraca z innymi związkami i stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną przyrody.

Jednym z pierwszych wspólnie realizowanych projektów będzie konkurs fotograficzny pt. „Nasz las” skierowany do uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

Wszystkie uczestniczące strony w spotkaniu potwierdziły wole dalszej współpracy.

Autor: F.K.

 

Wróć

Fundacja Ochrona Polskich Lasów
83-333 Garcz, ul. Widokowa 2

Nr konta: Bank BOŚ 60 1540 1098 2059 0001 7519 0001