Sprawozdania finansowe

Fundacja Ochrona Polskich Lasów – OPL zapoczątkowała swą działalność Aktem Notarialnym podpisanym w Kancelarii Notarialnej 23 grudnia 2016 roku.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskała 10 października 2018 roku.

Stąd brak sprawozdania finansowego, ukaże się ono do 31 marca 2019 roku za rok 2018.

Fundacja Ochrona Polskich Lasów
83-333 Garcz, ul. Widokowa 2

Nr konta: Bank BOŚ 60 1540 1098 2059 0001 7519 0001